Scoregasams vs Bardown Babes

vs

Ravens vs Stick Magnets

vs

Hags vs Puck-Ups

vs

Pucker Up vs BNL

vs

Shannon Ellis vs Hockey Mama’s

vs

Pucker Up vs Cindy Turner

vs

Ms. Conduct vs Stick Magnets

vs

Shannon Kenzaki vs Cuda Cougars

vs

Ashley Currie vs Shannon Kenzaki

vs

No Re-Gretzky’s vs Misfits

vs